1 Octombrie, Ziua Naţională a Chinei

Ziua Națională a R.P. Chineze, sărbătorită la București

     Membrii Ambasadei Chinei la București au organizat  o recepție pentru a celebra împlinirea a 69 de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze. La ceremonia desfășurată într-un cadru  solemn, au luat parte alături de diplomații chinezi demnitari ai statului român, parlamentari și membrii ai guvernului, diplomați,  oameni politici și reprezentanți ai mediului de afaceri, personalități din domeniul culturii , artei și sportului, conducători ai unor organizații, asociații și instituții de stat și private din Capitală și din țară,  ziariști, prieteni și invitați din diverse domenii de activitate.  La recepție a participat o delegație numeroasă a companiei NIRO Investment Group și a Casei Româno- Chineze, membrii ai  filialor asociației noastre din țară.

Pe parcursul discursului său, domnul  Tu Jiang, însărcinatul cu afaceri ad interim al Chinei în România, în prezent cea mai înaltă funcție în cadrul Ambasadei, s-a referit la evoluția economică și socială a Chinei  în decursul a 69 de ani  de dezvoltare continuă, dar si la prezentul colaborării româno-chineze, evidențiind  în mod deosebit bunele  relații de prietenie existente între cele două țări, relații care vor întări colaborarea și cooperarea  între China și România. Cu acest prilej, domnul Tu Jiang a evidențiat faptul că, în 2019, poporul chinez  va celebra 70 de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze, iar România va deține președinția Uniunii Europene.   În alocuțiunea sa, vicepremierul Viorel Ștefan a vorbit despre o seamă de elemente care stau la temelia bunelor relațiilor tradiționale de prieteneie statornicite în decursul anilor,  România fiind a treia țară  care a recunoscut  independența  Republicii Populare Chineze, stabilind relațiile  diplomatice  în data de 5 octombrie 1949. În centru  discursului s-a aflat latura economică, despre care a spus că  se dezvoltă în fiecare an, numeroasele contacte la cel mai înalt nivel, vizitele reciproce în cele două țări efectuate de personalități de prim rang,  tratativele și contractele încheitate între companii de stat și private, acordurile pentru realizarea unor proiecte de investiții de anvergură sunt dovada clară a bunei colaborări și cooperării dintre România și China. În mod deosebit a fost menționat efortul deosebit care îl fac autoritățile române pentru echilibrarea balanței comerciale, prin impulsionarea activității de export de produse și mărfuri cu valoare adăugată mai mare. Vice-premierul a mai spus că România are potențial de perspectivă pentru revigorarea schimburilor comerciale cu China, potențial ce trebuie susținut printr-un demers ce poate fi spijinit  de oportunitățile pe care le oferă  o serie de  platforme multilaterale  de cooperare, evocând linia Uniunii Europene.

 

 

 

Scroll to Top