27 mia 2022, Han Chunlin, noul Ambasador al Chinei în România a prezentat copiile scrisorilor de acreditare

La data de 27 mai 2022, Han Chunlin, noul Ambasador al Chinei în România a prezentat copiile scrisorilor de acreditare Secretarului de Stat al Ministerului Afacerilor Externe al României Janina Sitaru. La eveniment a  mai fost prezentă și dna Olivia Toderean, directorul general al Departamentului Afaceri Globale.

Ambasadorul Han Chunlin a trecut în revistă istoria prieteniei dintre cele două țări și a spus:De la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și România în urmă cu mai bine de 70 de ani, cele două țări și-au dezvoltat întotdeauna relațiile pe baza principiilor respectului reciproc, egalității și beneficiului reciproc, neamestecului în treburile interne ale celuilalt și a altor norme de drept internațional general recunoscute, iar în istoria de prietenie dintre țări există multe povești frumoase.În ultimii ani, cu eforturile comune ale ambelor părți, relația dintre cele două țări a menținut un impuls bun. Oamenii celor două țări au continuat să scrie prietenia tradițională redată de proverbul „prietenul la nevoie se cunoaște” în lupta comună împotriva epidemiei.China și România au avantaje de dezvoltare extrem de complementare și un potențial uriaș de cooperare practică. China este dispusă să colaboreze cu România pentru a folosi pe deplin oportunitățile prețioase aduse de Inițiativa „Belt and Road” și cooperarea China-CEEC și alte mecanisme de platformă, pentru a consolida în continuare încrederea politică reciprocă, a aprofunda cooperarea pragmatică, a promova legăturile dintre oameni, a promova dezvoltarea durabilă, sănătoasă și stabilă a Parteneriatului Amplu de Prietenie și Cooperare China-România pentru a aduce contribuții și mai mari la promovarea relațiilor China-UE.

Secretarul de stat Janina Sitaru a salutat sosirea Ambasadorului Republicii Populare Chineze în România și a apreciat relațiile tradiționale de prietenie dintre România și China,menționând că România este dispusă să colaboreze cu China pentru a continua să promoveze cooperarea practică dintre cele două țări pe baza beneficiului reciproc și a rezultatelor de tip câștig pentru ambele părți și să joace un rol constructiv în dezvoltarea relațiilor UE-China. Partea română va acorda ambasadorului tot suportul și asistența necesară în îndeplinirea atribuțiilor sale.

Cele două părți au făcut, de asemenea, un schimb de opinii asupra problemelor internaționale și regionale de interes comun.

Ambasadorul Han Chunlin a sosit în România la data de 14 mai pentru preluarea mandatului și a fost întâmpinat la aeroport de Directorul General Adjunct al Departamentului de Protocol al Ministerului de Externe al României Mihai Sîrbu.

source:http://ro.china-embassy.gov.cn/

Scroll to Top