67周年国庆招待会 Republica Populara Chineza la aniversare, 1949-2016


ALOCUȚIUNEA AMBASADORULUI XU FEIHONG LA RECEPŢIA PRILEJUITĂ DE SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ
2016/09/27

DISTINȘI INVITAȚI ȘI DRAGI PRIETENI,

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR,

Organizăm astăzi această recepţie spre a celebra împlinirea a 67 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze şi stabilirea relaţiilor diplomatice cu România. Salutăm prezenţa Domniilor Voastre ce ne prilejuieşte bucuria de a împărtăși împreună cu noi aceste clipe de sărbătoare.

Se cuvine să mulţumesc în mod deosebit elevilor Colegiului Economic A. D. Xenopol pentru interpretarea viguroasă şi avântată a imnurilor Chinei şi României. Ei au atins nivelul de astăzi printr-un studiu tenace şi o pregătire minuţioasă; cu deosebire la intonarea imnului de stat al Chinei ale cărui cuvinte au fost pronunţate cu acurateţe, s-a putut vedea că ei au depus nu puţine eforturi în învăţarea limbii chineze, cuvenindu-se a-i felicita pentru succesul obţinut.

Aceşti tineri elevi mi-au oferit o şansă să văd viitorul minunat al relaţiilor chino-române, să vedem că există continuatori ai prieteniei tradiţionale dintre cele două ţări. În anii ’50 ai secolului trecut, cele două Părţi şi-au trimis reciproc la studii în statul prieten primele grupuri de studenţi, numărul studenţilor bursieri trimişi reciproc de cele două Părţi până astăzi cifrând-se la câteva sute. China a înfiinţat în România 4 Institute Confucius, 6 clase Confucius şi peste 10 locaţii de studiere a limbii chineze; în România peste 2000 de persoane învaţă limba chineză. Învăţarea reciprocă a limbii celeilalte Părţi este de natură să ajute la promovarea înţelegerii între Părţi, sporind forţa ajutătoare în dezvoltarea relaţiilor bilaterale.

În vremurile noi, relaţiilor chino-române li s-a conferit o nouă substanţă proprie epocii, aria colaborării devenind mai largă, conţinutul ei devenind mai bogat. Şefii de stat şi şefii de guvern ai celor două ţări s-au întâlnit succesiv, indicând direcţiile de dezvoltare a relaţiilor bilaterale. În anul trecut, volumul comerţului chino-român s-a apropiat de valoarea de 4,5 miliarde dolari americani, China devenind cel de al 11 stat partener comercial ca mărime şi cel mai mare partener comercial din Asia, exportul de carne al României către China a crescut în aceeaşi perioadă cu 95%, cel de lactate şi cel de produse derivate din ouă au crescut în aceeaşi perioadă cu 251%. În prima jumătate a anului curent, valoarea comerţului bilateral a mai atins 2,3 miliarde de dolari americani, crescând cu 8% în comparație cu aceeși perioadă a anului 2015.

Roadele cooperării pragmatice între Părţi sunt îmbucurătoare. Reactoarele 3 și 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă, proiect la care va participa compania chineză, au fost declarate proiecte prioritare de investiții în ședința CSAT; cele două Părţi îşi intensifică negocierile în ceea ce priveşte colaborarea vizând termocentrala de la Rovinari şi hidrocentrala de la Tarniţa-Lăpuștești. Compania Huawei a reuşit să preia operaţiuni de serviciu în slujba reţelei Companiei române UPC, Compania de Comunicaţii ZTE acordă asistenţă promovării proiectului Smart City din România. Institutul Cultural al României în China funcţionează cu succes de un an, iar Institutul Cultural al Chinei în România tocmai va îndeplini operaţiunile de înregistrare. Ca urmare a construcţiei „Centura și drumul” şi a promovării continue a colaborării Chinei cu ţările Europei Centrale şi de Est, perspectivele colaborării chino-române apar şi mai luminoase.

În prezent,China şi România se află deopotrivă într-o perioadă de dezvoltare rapidă. Produsul intern brut (PIB) al României înregistrează continuu de-a lungul multor ani o creştere într-un ritm relativ înalt, situându-se în primele locuri în Uniunea Europeană, ramuri ca producţia de automobile, IT, serviciile etc. se vădesc a fi pline de vitalitate. În China se înfăptuiesc prevederile „Celui de al 13-lea Plan Cincinal”, astfel că în prima jumătate a acestui an PIB-ul Chinei va creşte cu 6,7%, vor fi angajaţi în câmpul muncii alţi 7,17 milioane de oameni, serviciile îşi vor aduce o contribuţie la creşterea economiei ce va depăşi 110%, devenind una din principalele forţe ce trag după sine creşterea economiei chineze. China a acumulat o bogată experienţă în domeniul infrastructurii, dispunând de 125.000 kilometri de autostrăzi, 19.000 kilometri de cale ferată de înaltă viteză, lungimea traseelor situându-se pe primul loc din lume.

Desigur, China întâmpină greutăţi şi provocări în procesul dezvoltării, cum ar fi dezvoltarea ne-echilibrată a oraşelor, satelor şi regiunilor, super-capacitatea de producţie a unor ramuri sau existenţa încă a 70 milioane de oameni săraci, etc. Guvernul Chinei în prezent execută activ măsuri vizând rezolvarea acestor probleme, ca de pildă promovarea reformei reglementărilor de aprovizionare, formarea de noi forţe motrice ale economiei, perseverenţa în inovare, armonizare, ecologie, deschidere şi în conceptul valorificării în comun a dezvoltării, elaborarea de programe ferme de eradicare a sărăciei etc. Poporul chinez depune eforturi şi luptă acum pentru atingerea obiectivelor „Celor două centenare”, astfel ca ajunşi în anul 2020 să fi realizat eliberarea completă de sărăcie, să fi construit integral societatea bunăstării decente, pentru ca la mijlocul acestui secol să desăvârşim construirea unui stat contemporan socialist, bogat şi puternic, democrat, avansat cultural şi armonios.

Doamnelor şi Domnilor,

Dezvoltarea Chinei nu poate fi separată de sprijinul ţărilor lumii, China a fost şi va fi întotdeauna apărătorul, constructorul, contributorul ordinii internaţionale şi regionale, a fost şi va fi protectorul ordinii internaţionale şi sistemului internaţional, ce au ca nucleu Organizaţia Naţiunilor Unite, ce au ca temelie scopurile şi principiile „Chartei Naţiunilor Unite”, va apăra şi va promova cu fermitate legalitatea internaţională. La recent desfăşurat Summitul „G20″ la Hangzhou, China a avansat drept temă a Summitului „Structurarea unei economii mondiale inovatoare, viguroase, cooperante şi cuprinzătoare”, spre a impulsiona în mod activ îmbunătăţirea administrării economiei mondiale şi a proteja stabilitatea finanţelor internaţionale. China dorește ca împreună cu celelalte ţări, inclusiv România, să continue să protejeze şi să construiască aşa cum se cuvine ordinea internaţională şi sistemul internaţional, aducând o importantă contribuţie la pacea şi dezvoltarea lumii.

Vă propun să ridicăm acest pahar pentru sărbătoarea naţională a Republicii Populare Chineze. În sănătatea și prosperitatea popoarelor celor două ţări – China şi România! Pentru prietenia şi colaborarea chino-română!Noroc!

Remarks by H. E. Ambassador Xu Feihong at the National Day Reception
2016/09/27

Respected speaker of the Chamber of Deputies, Florin Iordache, Respected Prime Minister Dacian Ciolos, Ministers, Parliament Members, Governors, Your Excellencies, Distinguished Guests, friends, Ladies and Gentlemen,

Very happy to have you here tonight celebrating the 67th anniversary of the founding of the People’s Republic of China and of the establishment of diplomatic relations between China and Romania and sharing the ceremonial occasion with us.

Please allow me to start with my heartfelt gratitude to the young students from Xenopol Economic High School for their fantastic and impressive performance of the Chinese and Romanian national anthems. They have made tremendous efforts to prepare for this moment and made a great success. Congratulations to them!

From the young students, I really see the bright future of China-Romania friendly relations, which have been built by several generations and can be carried on by young people. Between our two countries, student exchanges date back to the 1950s. Since then, there have been hundreds of Chinese and Romanian students funded by various scholarships to study in the other country. Up till now, China has inaugurated in Romania four Confucius Institutes, six Confucius Classrooms and ten Chinese language teaching hubs, with more than 2000 Romanians taking Chinese courses there. Language learning not only helps us understand each other better, but also fuel the tank of our relations.

In the new era, fresh content keeps China-Romania cooperation deepening and widening. In their bilateral meetings, the Presidents and Prime Ministers set guidelines of future development China-Romania relationship. Last year, China-Romania trade volume was 4.5 billion US dollars, with China ranking as Romania’s 11th largest trading partner in the world and top one trading partner in Asia. The export of Romanian meat products to China grew by 95 per cent and China imported from Romania 251 per cent more dairy products and eggs than 2014. In the first half of this year, China-Romania trade volume surpassed 2.3 billion US dollars, growing by 8 per cent year on year.

Our pragmatic cooperation is quite encouraging. We highly appreciate the decision made by Romania’s Supreme Defence Council that Cernavoda Nuclear Power Project is a priority investment project for Romania. The CGN and its Romanian counterpart have undertaken their negotiations seriously and progress has been accomplished. Meanwhile, Chinese and Romanian firms are speeding up discussions on Rovinari Coal-Fired Power Station and Tanita Hydro Power Plant. UPC Romania cable company formed a strategic partnership with Chinese Huawei Company in order to outsource its network maintenance and client support services. Chinese ZTE Company is providing solutions to Romania’s smart city projects across the country. Moreover, the Romanian Cultural Institute in Beijing has been successfully operating for over one year, whereas the Chinese Cultural Institute is undergoing registration process in Romania. I am confident that, with the progress of the ‘Belt and Road’ Initiative and China-Central and Eastern European Countries cooperation, the collaboration between China and Romania will have a more promising future.

Nowadays, both China and Romania are developing at a speedy pace. Romania has maintained a high-speed GDP growth rate for consecutive years, revitalizing many economic sectors such as automotive, software, service, and so forth. In China, the 13th Five-Year Plan is implemented in full swing. In the first half of this year, China’s GDP increased by 6.7 per cent with 7.17 million new jobs created. In China’s economic growth, service sector contributed more than 110 per cent, becoming one of the major driving forces. China acquired a wide range of experience in infrastructure and construction. The motorway and high-speed railway mileage in China stands at 125 thousand kilometres and 19 thousand kilometres respectively, both figures ranking the first in the world.

On the other hand, there are some difficulties and challenges on our road ahead. They may include the unbalanced development between urban and rural areas and between regions, excess capacity in some industries, and still 70 million people living in poverty. The Chinese government is taking measures to solve these problems. We are advancing the supply-side structural reform, fostering new growth drivers for the economy, promoting the development concepts of ‘innovation, coordination, green, openness and sharing’ and woring on the poverty alleviation programme. We are striving for the two ‘centenary goals’. By 2020, we will lift all of our poor out of poverty, completing the building of a well-off society in all respects. By the mid-21st century, we will turn China into a modern socialist country that is prosperous, strong, democratic, culturally advanced and harmonious.

Ladies and gentlemen, China cannot develop in isolation from the rest of the world. China has all along been an active player in building up and enhancing the regional and international order. China has consistently upheld the international order and system based on the purposes and principles of the UN Charter with the United Nations at the centre, and steadfastly safeguarded and promoted international rule of law. In the recent G20 Hangzhou Summit, China adopted ‘Toward an Innovative, Invigorated, Interconnected and Inclusive World Economy” as the theme of the event. We are committed to improve global economic governance and uphold global financial stability. We are ready to work with the people of other countries, including the Romanians, to maintain and build a sound international order and international system, making more contributions to world peace and development.

So ladies and gentlemen, I ask you to raise your glasses to the National Day of the People’s Republic of China, to the health and prosperity of the Chinese and Romanian people, to the continued friendship and cooperation between our two nations. Cheers!

Scroll to Top