Acord de colaborare Casa Româno–Chineză (CRC) – Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB)

Bucureşti, 22 martie 2017

 Acord de colaborare CCIB – CRC

 Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) şi Casa Româno – Chineză (CRC) vor colabora în vederea organizării, în colaborare, de evenimente precum: misiuni economice, forumuri de afaceri, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, prezentări, târguri şi expoziţii cu caracter internaţional, preconizate a se desfăşura în cele două ţări, în domeniile de interes identificate în comun. Acesta este unul dintre obiectivele acordului de colaborare semnat de Camera bucureşteană prin prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedinte, şi CRC prin Ecaterina Vanea, director general.

Documentul asigură cadrul general de colaborare şi pentru organizarea unor zile ale culturii chineze în România (produse tradiţionale, muzică, miniexpoziţii, proiecţii de filme documentare şi artistice etc.), inclusiv prin folosirea spaţiilor din Palatul CCIB. De asemenea, cele două părţi vor colabora în vederea sprijinirii delegaţiilor economice din R. P. Chineză care se deplasează în România, precum şi a misiunilor organizate de CCIB în China, prin stabilirea de contacte de afaceri şi organizarea de evenimente care urmăresc promovarea schimburilor comerciale şi a cooperării economice bilaterale.

La finalul evenimentului, atât Sorin Dimitriu, cât şi Ecaterina Vanea şi-au exprimat convingerea că, printr-o bună conlucrare, prevederile acordului vor fi rapid puse în aplicare. În perioada următoare, echipele celor două organizaţii vor identifica domeniile prioritare de interes pentru ambele părţi, vor asigura un schimb reciproc şi constant de informaţii, acestea urmând a fi promovate în rândul comunităţii de afaceri prin canale specifice (publicaţiile Afacerea şi respectiv Casa prieteniei)…

Comunicat de presa, Biroul de Presa al CCIB

 

Scroll to Top