Ambasadorul Jiang Yu -vizita la Filialele CRC din Iasi si Suceava

Ambasadorul Jiang Yu a participat la Ceremonia de Înaugurare a Filialei Iași a Casei Româno-Chineze si a efectuat vizite oficiale in Iasi si Suceava.

În perioada 12 – 13 august 2019, Ambasadorul Jiang Yu a fost invitată să participe la Ceremonia de Înaugurare a Filialei Iași a principalei asociații românești de prietenie, Casa Româno-Chineze și a vizitat județele Iași și Suceava, unde s-a întâlnit cu Președintele Consiliului Județean Iași, dl Maricel Popa, cu primarul capitalei Iași, dl Mihai Chirica, cu Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, Mitropolitul Teofan Savu, Președintele Consiliului Județean Suceava, dl Gheorghe Flutur, Primarul capitalei Suceava, dl Ion Lungu, s-a întâlnit cu reprezentanți ai cercurilor industriale și comerciale, reprezentanți ai cercurilor intelectuale și culturale ale celor două județe.

Partea română a salutat cu căldură vizita Ambasadorului Jiang Yu, spunând că cele două județe, Iași și Suceava sunt importante centre economice și culturale din partea de nord-est a României. Municipiul Iași a fost numit în 2018 capitală istorică a României. Iași este și capitala interumană mulțumită personalităților marcante din domeniul culturii al României. Cea mai veche instituție a învățământului superior din România a fost înființată la Iași, acum mai bine de un secol. Municipiul Suceava are o istorie lungă și peisaje frumoase, este cel mai cunoscut paradis al călătorilor, iar un sfert din cele 32 de locuri de patrimoniu cultural mondial din România sunt situate în această regiune. Partea română a declarat că prietenia tradițională dintre România și China s-a înrădăcinat profund în inimile oamenilor din cele două țări, iar aprofundarea schimburilor cu China reprezintă un consens ferm între comunitățile locale. Deși cele două județe sunt bogate în resurse umane și naturale, există încă mult loc pentru îmbunătățirea dezvoltării economice și sociale. Autoritățile ambelor județe și cele ale asociației de prietenie sunt dispuși să profite de oportunitatea „dublei aniversări” și să folosească inițiativa „Belt and Road” și formatul de cooperare 17 + 1 precum și alte platforme importante pentru a profita de tendința de a face progrese în mod activ și aprofundarea schimburilor cu provinciile și orașele chineze, atrăgând mai multe companii și turiști chinezi, în scopul de a injecta o nouă vitalitate dezvoltării locale și a spori energia de dezvoltare.

Ambasadorul Jiang Yu a spus că temelia dezvoltării relațiilor interstatale se află în inimile oamenilor, iar temelia interconectării a inimilor oamenilor constă în schimburile locale. Cu cât mai adânci sunt rădăcinile, cu atât mai mare și mai prosper va deveni arborele cooperării și prieteniei. De la sosirea la post, dna Ambasador a vizitat mai multe județele și orașele din România și a depus toate eforturile pentru a promova schimburile locale dintre cele două țări, depunând speranța că temelia relațiilor bilaterale va fi consolidată și cooperarea locală va deveni un punct important de creștere pentru relațiile bilaterale. Ambasadorul Jiang Yu a spus că Municipiul Iași a fost martor al istoriei glorioase a statului român de la independență până la dezvoltare și prosperitate, arătând cultura splendidă, distinctă, bogată și diversă a României; cu creativitatea și perseverența sa, poporul din Suceava a construit și păzit „moștenirea prețioasă” română și au acumulat o bogată experiență în domeniul protecției și dezvoltării culturale. Se speră că cele două județe vor profita de oportunitatea istorică, de avantajele lor proprii și de apropierea inimilor popoarelor și vor promova schimburile și cooperarea cu China în domeniile educației, culturii, artei, investițiilor economice și comerciale, dezvoltării turismului și infrastructurii, și să fiu frundașii în noua călătorie a beneficiului reciproc și a dezvoltării comune a Chinei și a României, astfel încât ștafeta prieteniei dintre țări să poată fi transmisă din generație în generație, puterea dezvoltării să fie una continuă, iar lumina umanistă să strălucească.

În cadrul Ceremoniei de Înaugurare a Filialei Iași a Casei Româno-Chineze, Ambasadorul Jiang Yu a făcut schimb de opinii cu peste 30 de primari din orașele și comunele ale județului Iași și din județele înconjurătoare, precum și reprezentanți din diverse domenii precum educație, cercetare științifică, cultură, îngrijirea sănătății, agricultură, creșterea animalelor, prelucrarea lemnului și turism, observând faptul că Filiala a reunit oameni cu viziune largă din nord-estul României, iar înființarea Filialei Iași a Casei Româno-Chineze reprezintă în sine un vot de încredere al oamenilor din regiune pentru perspectivele cooperării locale între China și România. Sperăm că Filiala Iași va juca un rol important în integrarea resurselor locale, ghidarea ca punte și platformă a întreprinderilor locale, promovarea dezvoltării continue și aprofundarea schimburilor locale dintre cele două țări, contribuind și mai mult la consolidarea prieteniei chino-română, la aprofundarea cooperării pragmatice și a dezvoltării relațiilor bilaterale.

Județele Iași și Suceava sunt situate la granița de nord-est a României, cu o poziție geografică foarte importantă, iar resursele agricole și forestiere sunt cu adevărat abundente. Municipiile Iași și Suceava au multe relicve culturale și locuri istorice, fiind municipii istorice și obiective turistice. Din 1564 până în 1859, Iași a fost capitala Principatului Moldovei. Mai târziu, Iași a devenit centrul politic al Principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești. Municipiul Suceava a fost capitala Principatului Moldovei de la sfârșitul secolului XIV până la mijlocul secolului XVI. Mănăstirii de Bucovina din zona este un loc sacru pentru arhitectura religioasă română. În 1993, opt edificii religioase majore, precum Mănăstirea Voroneț și Mănăstirea Humor, au fost înscrise pe lista patrimoniului mondial cutural UNESCO.

source: http://www.chinaembassy.org.ro/rom/sgzcnew/sghdnew/t1690037.html
chinaembassy.org.ro, 2019/08/20

Scroll to Top