Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România

Infiintata in 2015 Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România este persoană juridică română de drept privat cu scop nepatrimonial, înfiinţată conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/ 2000 cu modificările și completările ulterioare.

Scopul Asociației este de a sprijini dezvoltarea activității economice și a investițiilor în domeniul distribuției, formarea și perfecționarea profesională, primirea și oferirea de informații tehnice și juridice necesare dezvoltării, consultanța, etica profesională, arbitraj între firmele membre, editarea unui buletin informativ al Asociației și de a reprezenta interesele asociaților săi, la solicitarea acestora, cât și din proprie inițiativă, în raport cu autoritățile române și străine, cu agenții economici sau cu alte instituții nonguvernamentale din țara și străinătate.

Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România oferă suport industriei de distribuție și comerț tradițional de bunuri de larg consum prin reprezentarea industriei în relația cu instituțiile publice și organizează proiecte de dezvoltare și servicii în beneficiul membrilor săi.

În vederea realizării scopului pentru care a fost înființată și a îndeplinirii acțiunilor pe care le inițiază, ACDBR colaborează cu organele centrale și locale ale administrației de stat, cu camerele de comerț naționale și teritoriale din țară și străinătate, cu alte instituții sau organizații nonguvernamentale.

SERVICII
Informarea membrilor cu privire la noutățile din zona economică și juridică.
Dezvoltarea proiectelor de optimizare a operațiunilor în activitatea de distribuție.
Coordonarea proiectelor legislative pentru dezvoltarea sustenabilă a activității de distribuție.

www.acdbr.ro

Scroll to Top