Bursele Filialei Arad a Casei Romano-Chineze

Şi în acest an Filiala arădeană a Casei Româno – Chineze beneficiază de un nr. de 20 de burse pe perioada unui an sau de 30 de burse pentru câte un semestru pentru studenţii Universităţii „Aurel Vlaicu” ce doresc să studieze în China.
De asemenea studenţii arădeni, ce optează pentru o formă sau alta de bursă, beneficiază de diferite facilităţi, taxele rămânând sub 100 de euro pe o lună de zile
„Ne aflăm la a doua colaborare cu Universitatea Jiangnan, o colaborare iarăşi pe burse, 20 de burse pentru un an întreg, sau 30 de burse pentru un semestru şi, de această dată este vorba despre o taxă de 96,25 euro pe lună, pentru 4 luni, cât durează un semestru în China, taxa fiind de 385 de euro. şi poate ar fi bine de precizat că în această taxă intră nu numai viza, ci şi taxele de şedere, cărţile pe care le primesc studenţii şi alte facilităţi. Anul universitar începe în China în luna septembrie (primul semestru) şi la 1 martie semestrul al doilea. toţi cei care doresc să meargă în China să se adreseze Universităţii „Aurel Vlaicu”, respectiv Serviciului ERASMUS PLUS, pentru a putea să elaborăm dosarul în vederea plecării pe burse, pe un semestru sau pe un an întreg”, a precizat Preşedintele Filialei Arad a Casei Româno – Chineze, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ
„Suntem mulţumiţi de faptul că putem să continuăm colaborarea începută anul trecut, suntem mulţumiţi că Universitatea „Aurel Vlaicu” a avut încredere în Casa Româno – Chineză şi a încheiat acest protocol cu Universitatea din China şi sperăm ca şi pe viitor studenţii UAV să opteze pentru bursele oferite de China, pentru că este un schimb cultural ce foloseşte tuturor”, a completat Geanina Ignuţa, secretarul general al Fililalei.
„Foaete mulţi dintre studenţii care s-au întors în acest an de la studii din China, vor să continue şi anul viitor acolo, pe perioada unui semestru, sau chiar pentru un an întreg”, a punctat Gerlinde Knap, director de programe Erasmus.
source:Ana Maria, www.arq.ro

Casa Româno-Chineză Arad anunţă cincizeci de burse în China pentru studenţii UAV

http://glsa.ro/arad,  

Activitatea asiduă a filialei Arad a Casei Româno-Chineze este vizibilă şi benefică pe multiple planuri, însă cele mai mari realizări sunt cele din direcţia relaţiilor de colaborare între instituţii de învăţământ superior din Arad şi din China. Pentru anul universitar care va începe în toamnă,  Casa Româno-Chineză Arad a reuşit performanţa de a obţine 50 de burse pentru studenţi români ai Universităţii Aurel Vlaicu: 20 pentru un an de studiu şi 30 pentru câte un semestru la Universitatea Jiangnan din Wuxi. Indiferent dacă optează pentru bursa de un an sau de un semestru, studenţii români în China beneficiază de facilităţi pe care studenţi din alte ţări nu le au, iar taxa este de 96,25 euro/lună – în care se includ cheltuielile pentru viză şi şedere, asigurare medicală, cărţi, cazare „single” (inclusiv consumul de curent electric), etc. „Trebuie să mulţumim ambasadei Chinei la Bucureşti pentru implicare şi pentru sprijinul acordat în demararea acestei colaborări cu o universitate care are peste 60.000 de studenţi. Suntem în cel de-al doilea an de colaborare cu Universitatea Jiangnan din Wuxi, iar rezultatele anului încheiat sunt mai mult decât încurajatoare. Din seria bursierilor de anul trecut în China ai UAV, toţi vor să se întoarcă, iar doi au asigurate burse pentru toată perioada studiilor universitare. Este remarcabil că am obţinut burse atît pentru studii de licenţă cît şi pentru master, iar faptul că nu avem nici un loc de bursier neocupat ne dă convingerea că această colaborare va fi de lungă durată şi fructuoasă”, a declarat prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, preşedinta filialei Arad a Casei Româno-Chineze.

Casa Româno Chineză şi Universitatea “Aurel Vlaicu” trimit studenţi în China

www.vestic.ro

Legături tot mai puternice în­tre mediul studenţesc arădean şi cel chinez. Astfel, pentru al doilea an consecutiv tineri arădeni au posibilitatea de a pleca la bur­se în China. Oportu­ni­ta­tea este oferită de Casa Româno Chi­ne­ză şi Universitatea „Aurel Vlaicu”.
 Cele două instituţii au anunţat deschiderea perioadei de în­scrieri pentru tineri studenţi ai universităţii care doresc să ple­ce la burse de un an sau un se­mestru în China la Jiangnan Univer­si­ty din Wuxi.
„Este o ofertă deosebit de generoasă pentru studenţii Uni­ver­sităţii Aurel Vlaicu, sunt 20 de burse pe un an, care încep la 1 septembrie sau 30 de burse pe un semestru care încep la 1 mar­tie. Un lucru extraordinar este fap­tul că şcolarizarea, care în mod normal este partea cea mai costisitoare, în cazul studenţilor noş­tri bursieri este gratuită. Prac­tic, aceştia nu trebuie să îşi plătească decât drumul şi o taxă lu­na­ră de 96,25 de euro care in­clu­de ca­zarea, taxele pentru po­li­ţie, asigurarea medicală şi cărţi­le necesare. Ambasada Chinei a avut un rol important în continua­rea colaborării cu universitatea din Wuxi, una foarte mare, cu peste 60.000 de studenţi şi peste 60 de şcoli doctorale”, ne-a declarat preşedintele Casei Ro­mâno Chineze de la Arad, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, cea care este şi di­rec­torul Şcolii Docto­ra­le din ca­drul UAV.
La rândul său, secretarul ge­ne­ral al Casei Româno Chineze din Arad, Geanina Ignuţa ne-a de­­clarat: „Ne bucurăm că Uni­ver­sitatea Aurel Vlaicu a avut în­­credere în noi şi am reuşit să le răsplătim încrederea. Sperăm să în­cepem şi alte proiecte şi cu al­te universităţi din China.”
 Şeful biroului Erasmus Plus, Ger­linde Knap a adăugat: „Ne bu­­curăm de sprijinul ambasadei pentru viză şi pentru celelalte for­malităţi. Avem doritori dintre cei care au fost deja în Chi­na, este vorba despre 10 dintre cei 11 bur­sieri care şi-au manifestat do­rinţa de a se întoarce, la care se mai adaugă cele două studente care au bursă pentru 5 ani, dar cu siguranţă vor fi şi alţi studenţi interaţi de această oportunitate.
 Domeniile în care se acordă bur­­se sunt dintre cele mai diverse: inginerie textilă, inginerie ali­­mentară, design, business, informatică, inginerie mecanică, ştiin­­ţe ale educaţiei, ştiinţe umaniste, sport şi protecţia mediului.
Bővülő vlaicus–kínai kapcsolatok  Vonzó Távol-Kelet
www.nyugatijelen.com, 2015. július 27

Önfeledt fiatalok társaságában találtam magam a minap. Igaz, nem volt semmiféle meglepetés, hiszen a Román–kínai Ház aradi tagozatának a hivatalos meghívásra érkeztem, ahol olyan, az Aurel Vlaicu Egyetem hallgatóival való találkozót ígértek, akik rövidebb-hosszabb ideig Kínában folytathatták ösztöndíjas tanulmányaikat.

A 2014–15-ös egyetemi tanév 11 érintett aradi egyetemi hallgatója közül 9-en jöttek el a találkozóra. Kettőjük – Ancuţa Ardelean és Paula Gherghina – kivételével, akik kínai–angol szakon teljes alapképzésen vehetnek részt Pekingben, a többiek egy félévnyi időt tölthettek a távol-keleti nagyhatalom Wuxi városának Jiang Nan egyetemén a legkülönbözőbb szakokon. Egybehangzón életük legszebb négy hónapjaként jellemezték az eltelt időszakot, annak ellenére, hogy a kínai házigazdák a legszigorúbban ellenőrizték a tanulmányi folyamatban való részvételüket. A legpozitívabban egy más civilizációval való megismerkedés lehetőségét értékelték, s kivétel nélkül – valamilyen formában – folytatni szeretnék ottani tanulmányaikat.

Nos, erre újabb lehetőségek nyíltak, ugyanis a Román–kínai Ház aradi tagozata a napokban kapta a jó hírt a Kínai Köztársaság bukaresti nagykövetségéről, hogy újabb ösztöndíj-lehetőségben részesülhetnek az aradi állami egyetem hallgatói a Jiang Nan egyetemen. Igaz, az eddigi teljes ellátáshoz képest a 20 éves és 30 féléves képzés havonta 96,25 euróba kerül – ami viszont minden felmerülő ottani költséget fedez! –, ám ennek ellenére nemcsak az eddigi résztvevők, hanem mások is jelezték már részvételi szándékukat. Amolyan igazán jó befektetésnek ítélik mindezt, annak a meggyőződésüknek is hangot adva egyúttal, hogy Kína a jövő nagyhatalma.

Minderről Lizica Mihuţ, a Román–kínai Ház aradi tagozatának elnöke, Gianina Ignuţa főtitkár és Gerlinde Knapp, a Vlaicu Egyetem nemzetközi kapcsolatainak összehangolója számolt be, külön hangsúlyozva a Román–kínai Ház aradi tagozata, a bukaresti kínai nagykövetség és az egyetem nagyszerű kapcsolatait, amelyek az együttműködés további bővítésére adnak reményt.

Mivel a kínai ösztöndíjakra jelenleg csak a Vlaicu Egyetem hallgatói pályázhatnak, a jelentkezés az egyetem Forradalom útja 77. szám alatti rektorátusán (bejárat a Prefektúrával szemben) történik, ahol megadnak minden további információt is.

Scroll to Top