CASA ROMANO-CHINEZA PREZENTA LA SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL „EUGEN SIMION – 90”

In zilele de 25 – 26 mai 2023, Casa Romano-Chineza a participat la Simpozionul Internațional „Eugen Simion – 90”, simpozion

consacrat operei și personalității criticului, istoricului literar, profesorului universitar și academicianului Eugen Simion care a reprezentat una dintre constantele valorice ale literaturii române postbelice.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis prin consilierul patriarhal Ciprian Olinici, coordonator și director general Trinitas TV, un mesaj la Simpozionul Internațional „Eugen Simion – 90” organizat de Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă (FNSA) și Muzeul Național al Literaturii Române prin care a comemorat și evocat personalitatea regretatului academician Eugen Simion, membru titular al Academiei Române și președinte al acestui înalt for cultural român din anul 1998 până în 2006. ” Prin activitatea de decenii pe care a desfășurat-o în cadrul unor instituții culturale importante, Academicianul Eugen Simion a întregit tezaurul culturii române publicând cărți fundamentale, pe care fie le-a scris, fie le-a coordonat apariția în seria operelor complete ale unor autori clasici şi contemporani. După ce a fost ales Președinte al Academiei Române (1998), Eugen Simion a reușit să împlinească visul cultural de a-l aduce pe Eminescu la îndemâna oricărui cercetător eminescolog sau tânăr literat, cititor de ocazie sau pasionat de poezie, prin tipărirea integrală în facsimil a manuscriselor lui Eminescu. Proiectul care a fost coordonat de Eugen Simion, realizat de Academia Română şi Fundația Națională pentru Știință şi Artă a fost unul dintre cele mai importante şi monumentale acte culturale, salvând de la deteriorarea firească şi ireversibilă manuscrisele de o valoare inestimabilă ale patrimoniului național cultural.” a precizat Patriarhul Daniel.
PROGRAM:
Joi, 25 mai 2023
■ Academia Română – Inaugurarea sălii de lectură Eugen Simion – Biblioteca Academiei Române
■ Fundația Națională pentru Știință și Artă, – lucrari stiintifice
■ Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” – Colocviul „Eugen Simion – Modelele criticii românești”
Vineri, 26 mai 2023
■ Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” – Colocviul „Eugen Simion – Modelele criticii românești”
■ ARCUB, Str. Lipscani – Prezentarea expoziției artistului Mircia Dumitrescu, dedicată academicianului Eugen Simion
■ Muzeul Național al Literaturii Române – Oameni de aproape – documentar de Ileana Ploscaru Panait despre Acad. Prof. Univ. Dr.
Eugen Simion; Masă rotundă: Eugen Simion

video source: youtube/Trinitas TV – Academia Română l-a omagiat pe Eugen Simion, la 90 de ani de la naștere

Scroll to Top