Delegația Camerei de Comerț din Tianjin, la Casa Româno-Chineză

Întâlnirea  cu delegația de oficiali care activează în mediul și politica de afaceri din municipiul Tianjin, condusă de directorul general al  Camerei de Comerț, doamna Huang Chunyan, organizată la sediul Casei Româno-Chineze, a avut atributele unui forum economic , în măsură să contribuie la valorificarea mai bună a potențialului economic și a oportunităților existente în sfera de activitate a  business-ului. În acest context, semnarea Memorandumului de colaborare economică și comercială dintre Casa Româno-Chineză și Camera de Comerț din Tianjin reprezintă un pas important în dezvoltatrea relațiilor de cooperare și conlucrare româno-chineze în următorii ani.

Evenimentul a fost un bun prilej de cunoaștere și comunicare, care a valorificat din plin conotația pozitivă a termenilor ”a realiza”, ”a dezvolta”, ”a construi împreună”, prin luări de cuvânt cu o solidă bază informativă susținute de oameni recunoscuți ca profesioniști și care au dorința de a pune umărul la lărgirea colaborării între firme românești și companii din municipiul Tianjin. De la început, directorul general al Casei, doamna Ecaterina Vanea, a anunțat că asociația noastră , a cărei strategie reflectă prezența unui inters major pentru spijinirea unor proiecte de anvengură realizate printr-o cooperare directă și complexă, își dorește foarte mult să sprijine efortul general privind intensificarea relațiile în domeniul afacerilor cu Camera de Comerț din municipiul Tianjin. La întâlnire, alături de oficialii din China, cu responsabilități în sectoare precum turismul, investițiile și organizarea de expoziții, au participat senatorul Liviu Bumbu, secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii, Daniel Butănoiu, vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie București (CCIB), Mihai Andrițoiu, directorul general al Patronatului Național al Viei și Vinului, Ovidiu Gheorghe și directorul Oficiului CCIB din Beijing, Cristina Andrițoiu.

În intervenția sa, Huang Chunyan a apreciat rolul pe care îl are România în strategia de cooperare ”16+1”, țara noastră fiind văzută ca un partener foarte important în realizarea obiectivelor discutate la Sammitul de la Suzhou din anul trecut. Directorul Camerei de Comerț din Tianjin și-a arătat apoi deschiderea referitor la colaborarea dintre municipiul chinez și firme din țara noastră, menționând cu satisfacție   tendința de creștere semnificativă a comerțului exterior, în 2015, între cele două părți, față de anul precedent, evoluție care continuă și în anul în curs. Vinul roșu sec este unul dintre produsele foarte apreciate pe piața chineză. Din România se mai importă minereu de cupru, textile pentru industria mobilei, piese auto, etc.Cât privește perspectiva, oficialul din Tianjin s-a referit la trei paliere de acțiune: intensificarea contactelor între cele două părți, colaborare în domeniul investițiilor, comunicare și informare în proiecte specific.

Evident că la dezvoltarea relațiilor cu firmele din Tianjin, unul dintre cele patru orașe republicane subordonate direct guvernului, s-au referit toți oficialii români participanți la întâlnire. Fie că vorbim de agricultură, de investiții în sistemul de irigații, de potențialul privind exportul de vin sau de activitatea Camerei de Comerț și Industrie, toți vorbitorii si-au declinat interesul privind extinderea relațiilor economice cu parteneri din China, fiind evidențiată convingerea că progresul real nu poate să vină decât printr-o cooperare directă, pe baze solide și reciproc avantajoase, care să mulțumească ambele părți. În mod clar s-a clar a fost evidențiat potențialul imens existent în domeniul agricol, care poate asigura în bună măsură necesarul de hrană pentru municipiul Tianjin, potențial care poate fi mai bine valorificat cu o infuzie capital chinez mai cu seamă în refacerea sistemului de irigații. S-a vorbit mult despre oportunitățile pentru investiții prezente în sectorul turismului, în special în turismul balnear, cu precădere în ceea ce privește promovarea în România a medicinei tradiționale chineze, A fost dat exemplul realizării unei clinici de către un investitor chinez, care urmeză să fie inaugurată în luna septembrie. Același intreprinzător a câștigat licitația pentru construirea unui complex balnear, la Govora, investiție despre care revista ”Casa prieteniei” a relatat în numărul 20.

Lista opotunităților unde este nevoie de finanțare chineză cuprinde și industria cosmetică bazată pe vin și derivate din struguri, apoi activitatea de colectare și reciclare a ambalajelor din industria alimentară. În mod expres s-a insistat pe importanța înființării unei bănci chineze în România, instituție care ar putea rezolva operativ finanțarea unor proiecte la nivel național. ”Avem nevoie de dumneavoastră și cred că și dumneavoastră aveți nevoie de o țară precum România”, a declarat senatorul Liviu Bumbu.

Aria preocupărilor Casei Româno-Chineze cu caracter economic se regăsește în intervenția directorului general Ecaterina Vanea, care, într-un mod pragmatic, având un dozaj echilibrat de informații, a reușit să transmită prietenilor chinezi din municipiul Tianjin mesajul privind necesitatea dezvoltării în continuare a relațiilor de cooperare între firmele din România și companiile din municipiul din China. In același timp, s-a afirmat implicarea activă a asociației noastre în sprijinirea proiectelor comune inițiate de cei doi parteneri în vederea căutării de oportunități noi de afaceri, care să aducă beneficii factorilor implicați în realizarea proiectelor de cooperare în domeniul economic, social și cultural.   s: Eliade Balan – Casa prieteniei

DSC_6734

Scroll to Top