OBIECTIVE

SCOPUL PRINCIPAL

Casa Româno-Chineză este o asociație privată, non-guvernamentală și non-profit, care are drept obiectiv strategic contribuția la îmbunătățirea dialogului și cooperării dintre cele două țări, prin promovarea cu prioritate a parteneriatelor bilaterale de natură culturală, academică, științifică și economică.

OBIECTIVE

» Organizarea de evenimente, proiecte și activități în domenii de interes reciproc, având drept scop principal promovarea cunoștințelor, tradițiilor, valorilor, a culturii și istoriei celor două țări
» Promovarea și intermedierea parteneriatelor între instituții, comunități locale și ONG/uri din România și China pentru dezvoltarea de proiecte comune
» Sprijinirea instituțiilor și școlilor din România și China cu cursuri specializate de limbă și cultură chineză, respectiv română, oferindu-le manuale și alte materiale didactice
» Traducerea și publicarea lucrărilor literare din cele două țări în respectivele limbi, pentru a participa la îmbogățirea fondului de carte al celor mai importante biblioteci din România și China;
» Dezvoltarea turismului dintre România și China prin promovarea reciprocă în mijloace media.

OBIECTIVE PENTRU DEZVOLTAREA ASOCIAȚIEI

» Înființarea de filiale în toate capitalele de județ din România și organizarea de activități specifice, incluse în programe anuale;
» Implicarea în activitățile Casei Româno/Chineze a cât mai multor membri, fie ei persoane fizice sau juridice;
» Implicarea personalităților vieții publice din România în proiectele Casei Româno-Chineze atât cele de la nivel național, cât și cele care sprijină comunitățile locale;
» Înființarea de sucursale ale asociației în marile orașe din China și stabilirea de legături permanente cu autoritățile naționale sau locale;
» Colaborarea permanentă cu ambasadele și consulatele celor două țări și implicarea activă în proiectele inițiate de acestea.

Peste 200 de personalități din România – diplomați, sinologi, politicieni și reprezentanți ai comunității chineze din România fac parte din CRC. Membrii asociației sunt pentru 100 de companii cu capital românesc și aproape 20 de ONG-uri.

Scroll to Top