Focus Grup al CRC – Filiala Iași

In data de 18.01.2019  a avut loc un Focus Grup la sediul Camerei de Comerț si Industrie Iași a Casei Româno- Chineze Filiala Iași. Din partea C.R.C- Filiala Iași, au luat cuvântul:  Pavel Radu Alexandru, secretar, Paul Butnaru , președinte de onoare, Ichim Romică, președinte executiv, care au prezentat oportunitățile și sprijinul necondiționat al CRC – Filiala Iași prin acordare de consultanţă privind planificarea strategică şi operativă a afacerilor cu partenerii români (studii de prognoză, studii de impact, strategii de vânzări, analiză concurenţială, studii privind reacţia consumatorilor, studii şi strategii de marketing, tranzacţii de import şi export, legislaţia economică românească, informaţii cu caracter financiar şi bancar.

După o scurtă analiză a subiectelor prezentate s-a evidențiat că: numai acţionând rapid și consecvent printr-o educație pentru schimbarea mentalității factorilor de decizie de a nu mai aștepta ca cineva sa le traseze sarcini, ci să găsească soluții viabile prin scrierea de proiecte și relocarea din bugetele locale a unor sume de bani pentru aceste proiecte cât și încheierea de parteneriate publice – private, putem spera la o dezvoltare socio- economică eficientă pe termen mediu și lung a județului Iași si a regiunii de N-E a României.

Astfel s-au evidențiat prin luările de cuvânt ale participanților: Deputat Silviu Macovei, Primar, Liviu Teodorescu, Primar, Benone Moruzi, Primar, Cristinel Albu,  Primar, Cătălin Brînzanu, Primar, Cătălin Mărtinuș, Primar, Vasile Butnaru, oameni din mediul de afaceri dl. Teodor Răileanu, dl. Vlad Michere, dl. Gheorghe Barău, dl. Ioan Lazăr, dl. Cătălin Burlacu, trei priorități ale nevoilor și oportunităților locale: 1 – domeniul agricol – irigarea unor suprafețe mari cu tehnologie inteligentă. 2.- un mediu ecologic – prin reciclarea eficientă a deșeurilor. 3.- crearea unei infrastructuri strategice pentru piața mărfurilor și nu numai.

Pentru eficientizarea acestor priorități s-a propus ca reprezentanții Casei Romano – Chineze Filiala Iași să prezinte minuta acestei întâlniri Instituției Prefectului Iași în vederea informării instituțiilor publice locale și a altor instituții interesate prin organizarea la sediul Instituției Prefectului Iași a unei ședințe de lucru în care să fie  dezbătută și adoptată o Procedură Operaţională care să clarifice responsabilităţile și intervenția tuturor celor interesați în dezvoltarea relațiilor socio – economice Româno – Chineze.

Scroll to Top