Lansarea broşurii bilingve chn/en cu informaţii legislative

Miercuri, 25 noiembrie 2015 ora 15.00, la Colegiul Economic “A.D. Xenopol”, din Bucuresti, sector 2, a avut loc evenimentul de lansare a broşurii bilingve cu informaţii legislative, intitulată “Unde-i lege, nu-i tocmeală” care a fost tradusă atat în limba chineza cat şi in limba engleza.
Evenimentul este organizat de catre Casa Româno Chineză şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti cu suportul Colegiului Economic “A.D. Xenopol”.
Cu acest prilej atât copiii cat şi părinţii, au insusit cunoştinţe minime de educaţie juridică. În Bucureşti, cetăţenii de naţionalitate chineză reprezintă o minoritate importantă iar copiii acestora învaţă atât în unităţi şcolare cu predare în limba română, cât şi în unităţi de învăţământ în care predarea se face în limba maternă, chineză.
Asociaţia CASA ROMÂNO-CHINEZĂ este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală şi independentă, organizată potrivit legii. Scopul principal al Asociaţiei este de a contribui la promovarea şi dezvoltarea relaţillor de prietenie intre Romania şi China.

Scroll to Top