Excelenței Sale Doamnei Jiang Yu,
Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România

Excelență,

În numele Casei Romano-Chineze vă adresăm calde felicitări cu prilejul celei de a 71-a aniversări a Proclamării Republicii Populare Chineze. Sărbătorim deopotrivă 71 de ani de când cele două țări au stabilit relații diplomatice, deschizând un drum luminos pentru dezvoltarea unei puternice și durabile prietenii între țările și popoarele noastre.

Ne folosim de acest prilej pentru a transmite guvernului și poporului chinez cele mai calde urări de sănătate, prosperitate și noroc.

Nădăjduim sincer că relațiile dintre țările și popoarele noastre vor continua să se dezvolte pe drumul prieteniei și respectului reciproc, al cooperării și bunei înțelegeri, în interesul păcii și prosperității în lume.

Vă rugăm să primiți, Excelență, asigurarea înaltei noastre considerații.

Cu stimă,

Ambasador Ioan Donca
Vicepreședinte executiv;

Ecaterina Vanea
Director General

Scroll to Top