Meșterii populari chinezi in vizita la Casa Romano-Chineza

        Întâlnire cu  artiștii și meșterii populari chinezi

             Prin cultură putem să fim mai apropiați

Este evident  că lărgirea cooperării în plan cultural, un domeniu  pivot  prezent în relațiile dinte  două țări prietene precum România și China,  reprezintă o necesitate în  cunoașterea și promovarea tradițiilor, valorilor, limbii și istoriei celor două  popoare.  Comunicarea  prin cultură , artă și știință pe teme de interes comun influiențează  direct viața social economică și politică, prosperitatea materială și progresul spiritual  al oamenilor din societate. Pe linia acestor principii  se înscrie și vizita la Casa Româno- Chineză a delegației  ”Asociației  artiștilor și meșterilor populari din Beijing” și a membrilor afiliați,  aflată într-un turneu prin mai multe țări din  Europa, printre care și România.

A fost un eveniment  important, care se situiază  în aria de manifestări și întâlniri  creative organizate de asociația noastră, la care au participat ca invitați oficiali ai Ambasada R.P. Chineze la București și ai  Institutului Cultural Român, președinta  Asociației femeilor de afaceri chineze în România, precum  reprezentanți ai Festivalului Asia Fest dedicat promovării valorilor culturale ale continentului asiatic. În cadrul discuțiilor s-a constatat un interes activ pentru prezentarea preocupărilor pentru lărgirea  colaborării și cooperării  pragmatice dintre cele două asociații,  prin participări la  proiecte comune cu caracter cultural ce umează să fie inițiate în anii următori. Discuțiile avute de conducerea CRC cu membrii delegației chineze s-au cristalizat pe teme de interes activ, cum ar fi creația și literatura populară, operele meșterilor chinezi, producerea de valori artistice ca mijloc de exprimare cu caracter specific.

De un real interes pentru membrii delegației   a fost prezentrea activității   Casei Româno-Chineze   de către doamna Ecaterina Vanea, director general. Sa menționat faptul că este o asociație  independentă creată pentru a promova relațiile  dintre  România și China,  care a reușit  să configureze convingător profilul de promotor  al raporturilor  bilaterale, de încredere și cooperare  reciprocă. Astfel, oaspeții noștri au putut afla lucruri noi despre acțiunile organizate de Casă, cu  sprijinul  Ambasadei Chinei și al altor instituții, la care au participat personalități din mediile  politice,  diplomatice, oameni din domeniul culturii, economiei și societății civile, reprezentsanți ai autorităților locale din județele unde funcționează filialele județene ale CRC, reprezentanți ai comunității chinez în țara noastră. Au fost date  exemplu manifestările prilejuite  de sărbătorirea Noului An Chinezesc, la care asociația își aduce în fiecare an un aport deosebit , precum și contribuția la organizarea  unor turnee în țara noastră pentru ansambluri din China , precum și  turneul efectuat de Teatrul Național din Sibiu  în trei orașe, în prima parte a anului 2017.  Dorința conducerii Casei exprimată la această întâlnire  este de a întări și mai mult colaborarea multilaterală în diverse domenii  de activitate, cum sunt  cultura și arta populară, cu câștig comun și cu perspective largi.

Pe aceleași coordonate de comunicare și cooperare s-au aflat și intervențiile celor opt membrii ai asociației chineze, în alcătuirea căreia intră 12 filiale, cu peste 100 de membri, având  interpreți, artiști, dansatori, pictori, interpreți,  creatori de zmee, etc, care au arătat  în cuvântul lor deschiderea totală pentru  realizarea unor schimburi culturale , la care să participe un număr cât mai mare de oameni iubitori de  arta populară.  Vice-președintele Asociației și meșterilor populari  din Beijing,  Ha  Yiqi,  a vorbit despre ”puterea culturii” în întărirea relațiilor dintre cele două popoare,  subliniind că ”prin cultură putem să fim mai apropiați”. Un episod  aparte, cu semnificații multiple, mult apreciat cei prezenți la întâlnirea de la Casa Română-Chineză, l-a reprezentat momentul muzical-colegrafic la care și-au dat concursul  interpreta  Fan Xiaoxia și dansatoarea Hou Yan. A fost o reprezentare artistică epică,  un ritual inspirat din zborul unei păsări(cocorul roșu) , interpretat cu  grație și eleganță, expresiv prin limbajul corporal și fluid  în sunetul vocii , un dans  cu semnificații  distincte în tradiția și mitologia chinezească, resprezentând  oamenii care pleacă departe, dar care se întorc acasă,  indiferent de condițiile  de vreme.

Ca și în alte ocazii, domnul Yan Jianwu, consilier al Sectiei Culturale – Ambasada Chinei,  a apreciat foarte mult contribuția asociației noastre la schimburile culturale dintre  cele dou țări și că aceste vizite și întâlniri  constituie un factor de progres în lărgirea cooperării și realizării unor proiecte , care să cuprindă participări la diferite manifestări, în măsură  satisfacă publicul larg. Totodată, s-a făcut referire la organizarea de către CRC a manifestărilor legate de Noul An Chinezesc-2017.  Pentru o colaborare intensă a vorbit și Cătălin Badea, din partea ICR,  care a evidențiat reușitele în plan cultural din Beijing pentru promovarea culturii din România , în China, prin turnee și spectacole de teatru, film  și tabere de creații.

Scroll to Top