Protocol de Colaborare semnat intre Casa Romano-Chineza si Universitatea “Dimitrie Cantemir”

Activitatea Casei Româno-Chineze continuă să evolueze prin identificarea de soluții, schimburi informaționale, susținere, dialog, colaborări și parteneriate cu diverse asociații și instituții în diferite domenii. Cel mai nou demers în această direcție este Acordul de colaborare între Casa Româno-Chineză și Universitatea Crestina “Dimitrie Cantemir”, semnat la sediul central al asociației noastre din București de doamna Ecaterina Vanea, director general al CRC și doamna conf. univ.dr. Mihaela Mateescu, decan al Universitatii Crestine “Dimitrie Cantemir”.

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir s-a înfiinţat în anul 1991 şi are 5 filiale în Cluj Napoca, Timişoara, Constanţa, Sibiu şi Braşov. Sediul central din Bucureşti are 8 facultăţi, 4 dintre ele oferă specializări, la nivel de licenţă şi de masterat, în economie (marketing, finanţe bănci, contabilitate, management şi turism, relaţii economice internaţionale), drept, ştiinţele educaţiei, comunicare şi limbi străine (10 limbi străine: engleză, franceză, germană, chineză, japoneză, rusă, turcă, spaniolă, italiană, rusă).

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir a încheiat  parteneriate şi acorduri de colaborare cu universităţi și institute de cercetare naționale și internaționale, centre culturale și academice, precum și instituții din spațiul socio-economic. Studenţii tuturor facultăților din Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir pot beneficia de mobilităţi în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii  Europene.

De asemenea, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a încheiat numeroase parteneriate cu universităţi internaţionale vizând activităţi de cercetare şi mobilităţi interuniversitare pentru profesorii şi studenţii de la fiecare specializare în parte. Astfel, pentru specializarea limba şi literatura chineză, înfiinţată în anul 2011, s-au semnat acorduri cu Communication University of China (Beijing), Beijing Youth Politics College, Capital Normal University (Beijing), Qingdao Binhai University.

În 2014, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir a semnat un acord de cooperare cu  The Office of Chinese Language Council International, China, iar, în 2018, a reînnoit acordul de colaborare cu Casa Româno-Chineze.

Preşedinta Senatului Universităţii, Prof. univ. dr. Corina Dumitrescu, şi Rector, Prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu, au participat la World Women University Presidents Forum, organizat de Profesor Liu Jinan, Preşedinta de onoare a Communication University of China (Beijing).

În perioada 1-5 iunie 2017, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir a organizat World Women University Presidents Subforum, având ca invitate femei preşedinte de universităţi din peste 15 de ţări, delegaţia din China fiind cea mai numeroasă (peste 50 de participante).

Profesor Liu Jinan, Preşedinta de onoare a Communication University of China (Beijing) a primit din partea universităţii Premiul Dimitrie Cantemir (2009), iar Preşedintele Communication University of China (Beijing) a primit titlul de Doctor Honoris Causa (2018).

Studenţii de la specializarea limba şi literatura chineză au câştigat burse guvernamentale şi burse oferite de Institutul Confucius şi au studiat la Universitatea Kunming, Universitatea Henan, Kaifeng, Universitatea Nanjing, Universitatea Qingdao Binhai. De asemenea, mulţi studenţi au absolvit un stagiu de schimb de experienţă la universităţile partenere din China. În prezent, 9 dintre absolvenţii Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir urmează programe de master în China. În fiecare an universitar, studenţi chinezi de la universităţile partenere din China vin să studieze pentru un semestru sau pentru tot anul universitar la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir.

Studenţii de la specializarea limba şi literatura chineză au participat la mai multe ediţii ale concursului de competențe la limba chineză „Podul Limbii Chineze“, organizat de Ambasada Chinei din România, concurs ce îi reunește pe majoritatea studenților la limba chineză din țară și care oferă premii celor mai valoroși dintre ei, în urma unei competiții de speech-uri și de reprezentații artistice.

În fiecare an, studenţii de la specializarea limba şi literatura chineză pregătesc seri culturale şi artistice (scenete, poezii, dansuri, muzică).

Scroll to Top