România la Summitul Asia-Europa

Romania at the Asia-Europe Summit

Opportunities for sustainable connectivity with Asian countries

“Romania will continue to actively and responsibly promote the processes of strengthening Europe-Asia cooperation, including during the Presidency of the Council of the European Union, which it will exercise in the first half of 2019”, said Klaus Iohannis, the President of Romania, at the working sessions of the 12th Asia-Europe Summit (ASEM), held in Brussels. Attending the meeting were the 53 ASEM partners, heads of state or government, including senior dignitaries from Romania and China, the EU representatives and the ASEAN Secretary General of the Association of Southeast Asian Nations, at a time of growing interactions and inter-connectivity between Europe and Asia, is stated in a press release from the Presidential Administration.

Oportunități pentru conectivități durabile cu țări  asiatice

        ”România va continua să promoveze activ și responsabil procesele de consolidare a cooperării Europa-Asia, inclusiv pe perioada președinției Consiliului Uniunii Europene, pe care o va exercita în primul semestru al anului 2019„, a declarat președintele României, Klaus Iohannis, în cadrul primei sesiuni de lucru a celui de-al 12-lea Summit Asia-Europa (ASEM), desfășurat la Bruxelles. La reuniune au participat  cei 53 de parteneri ASEM, șefi de stat sau de guvern, printre care   înalți demnitari din România și China, reprezentanții UE și secretarul general al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), într-un moment de creștere a interacțiunilor și inter-conectivităților dintre Europa și Asia, anunță un comunicat al Administrației Prezidențiale. Cu această ocazie, a fost adoptat un document comun intitulat ”Parteneri globali pentru provocări globale”, în care liderii ASEM au abordat oportunitățile și provocările cu care se confruntă Europa și Asia într-o lume în schimbare accelerată.

Președintele României a evocat că setul de Concluzii ale Consiliului ”Conectarea Europei și a Asiei – construirea unei strategii UE”, adoptate la 18 octombrie, reprezintă baza potrivită pentru un cadru politic optim de dezvoltare a conectivității între Europa și Asia, evidențiind, totodată, că dezvoltarea acestei politici demonstrează faptul că promovarea conectivității este parte integrantă a politicilor de extindere și de vecinătate ale Uniunii Europene. Klaus Iohannis a relevat că ”această nouă abordare strategică este aplicată în premieră de către Uniunea Europeană în relația cu statele partenere din Asia, cu obiectivul de a construi conectivități durabile și sustenabile cu statele partenere asiatice”. Șeful statutul a încurajat, de asemenea, includerea căilor navigabile pe Dunăre și Marea Neagră, rețelele de transport intra-regionale mai ample și în rețelele Europa-Asia, spunând că acestea ”reprezintă coridoare de transport esențiale”.

Șeful statului a evocat caracterul multidimensional al proceselor de conectivitate, acestea fiind întregite de educație și de contactele inter-umane de pe cele două continente, relevând că România acordă o importanță deosebită acestei dimensiuni. În acest sens, președintele  a evidențiat că ”țara noastră va găzdui, în  anul viitor, sub egida ”Conectarea educației: incluziune, mobilitate și excelență în sprijinul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă”, o serie de reuniuni circumscrise cadrului de cooperare ASEM-Reuniunea miniștrilor educației ASEM, Forumul studenților și Conferința rectorilor Fundației Asia-Europa (ASEF)”, conchide comunicatul de la Cotroceni. Președintele Consiliului European, Donald Tusk,  a prezidat summitul, iar  președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a reprezentat Uniunea Europeană  în cadrul reuniunii de la Bruxelles.

Scroll to Top