Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” este una dintre cele mai mari universități private din România, Europa. Profesorul dr. Momcilo Luburici și prof. dr. Corina Dumitrescu, fondatorii Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, au susținut constant financiar și energetic această entitate academică privată pentru a fi inclusă în rândul instituțiilor de învățământ superior de elită din lume. De asemenea, ei au ales să denumească această universitate după Dimitrie Cantemir, prințul filosof al secolului al XVIII-lea, un savant reprezentativ al Iluminismului și membru al Academiei de Științe din Berlin în privința diligenței educaționale și de cercetare științifică, ca figură spirituală a Universității.

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” are sediul principal în București și filiale în Cluj-Napoca și Timișoara. Facultățile din București oferă programe de licență și master: Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Facultatea de Turism și Management Comercial, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Științe ale Educației și Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (cu programe pentru 10 limbi străine: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, turcă, japoneză, rusă, chineză și coreeană ca limbă opțională). Facultățile din Cluj-Napoca oferă programe de licență și master pentru Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice, iar cea din Timișoara oferă programe de licență și master pentru Facultatea de Turism și Management Comercial.

După absolvire, cariera de succes a studenților noștri va certifica efortul solid de pregătire și competența personalului profesionist al Universității, care împreună cu toți studenții, absolvenții, partenerii naționali și internaționali au contribuit foarte mult la dezvoltarea societății moderne.

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” a salutat întotdeauna acordurile de cooperare internațională și proiectele de colaborare cu universități, instituții de cercetare, entități publice, institute de cultură, instituții de patrimoniu, organizații neguvernamentale, reprezentanți ai mediului de afaceri din întreaga lume.

DCCU este afiliată la multe asociații străine din Europa și din întreaga lume, fiind mereu deschisă către colaborări internaționale (diplome duale, programe comune de licență și master), care vor avea un mare impact pozitiv asupra dezvoltării viitoare a instituției noastre de învățământ superior.

“Dimitrie Cantemir” Christian University is one of the largest private universities in Romania, Europe. Professor Momcilo Luburici Ph.D., and Professor Corina Dumitrescu, Ph.D., the founders of “Dimitrie Cantemir” Christian University, have steadily financially and energetically supported this private academic entity so as to be included among the elite higher education institutions in the world. They also chose to name this university after Dimitrie Cantemir, the 18th century Prince philosopher, a representative scholar of the Enlightenment and member of Berlin Academy of Sciences over the educational and scientific research diligence, as the spiritual figure of the University.

“Dimitrie Cantemir Christian University has its main headquarters in Bucharest and branches in Cluj-Napoca and Timișoara. The faculties in Bucharest offer undergraduate and graduate programs: The Faculty of Juridical and Administrative Science, The Faculty of Tourism and Commercial Management, The Faculty of Economics and Business Administration, The Faculty of Education Sciences, and The Faculty of Foreign Languages and Literatures (with programs for 10 foreign languages: English, French, German, Italian, Spanish, Turkish, Japanese, Russian Chinese, and Korean as an optional language). The faculties in Cluj-Napoca offer undergraduate and graduate programs for The Faculty of Law and The Faculty of Economic Sciences and the one in Timișoara offer undergraduate and graduate programs for The Faculty of Tourism and Commercial Management.

Further to our students’ graduation, their successful careers will certify the solid training endeavour and competence of the University’s professional staff who together with all students, alumni, national and international partners have greatly contributed to the development of the modern society.

“Dimitrie Cantemir” Christian University has always welcomed the international cooperation agreements and collaborative projects with universities, research institutions, public entities, cultural institutes, heritage institutions, non-governmental organizations, business environment representatives all around the world.

DCCU is affiliated with many foreign entities and associations in Europe and all over the world being always open to further international collaborations (dual diplomas, joint undergraduate and graduate programs) which will have a great positive impact over the future development of our higher education institution.

www.ucdc.ro

Scroll to Top