Universitatea Româno-Americană

Universitatea Româno-Americană este instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, fondată în anul 1991, acreditată prin lege în 2002, evaluată de către ARACIS cu calificativul „Grad de încredere ridicat” în anul 2010, a cărei misiune este să ofere educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atât pentru studenţi, cât şi pentru corpul profesoral.

Universitatea Româno-Americană este o instituţie independentă, nefiind afiliată la American University sau sponsorizată de aceasta.

Here at the Romanian-American University in Bucharest we focus on offering our students 4 great advantages: academics, affordable student life, location and facilities. Our English programmes are designed to enable our graduates to pursue their future professional career dreams. A considerable number of courses will be taught by guest professors coming from Asia, USA, EU but also by specialists coming from the business environment. Romania is one of the most affordable European Union member countries to live in and Bucharest is in one of the most vibrant and safest European capital. Romanian-American University provides its students with numerous academic facilities. The American Programs Office and Erasmus+ Office offer possibilities to study or have internships abroad (to more than 100 partners in Europe, USA, South America, Asia – including Japan) while the Department of Asian Studies invites students to learn the culture and languages of Japan, China, South Korea.

www.rau.ro

Scroll to Top