Xu Wende a publicat două cărţi în limba română

Unul din veteranii redacţiei de limba română a Radio China Internaţional, traducător prestigios din şi în limba română din China, Xu Wende, a adus noi contribuţii la schimburile culturale dintre China şi România, realizând traducerile volumelor de poezie clasică chinezească “Poezie chinezească din Dinastia Tang” şi “Giuvaere din lirica chineză clasică”. Primul volum cuprinde 346 de poezii, iar al doilea 152 de “Ci” din perioada dinastiilor Tang şi Song, o formă specifică de poezie lirică chineză.

Xu Wende a publicat, în anul 1981, împreună cu Ge Baoquan şi Li Ninglai, volumul de traduceri din lirica eminesciană “Culegere de poezii, Eminescu”, apărut la Editura Yiwen (Traduceri) din Shanghai. În anul 1990, a editat, împreună cu Lia-Maria şi Ion Andreiţă, o culegere de povestiri umoristice chinezeşti “Supă de ginseng”, volum apărut la Editura pentru Turism din Bucureşti, iar în anul 1993, în colaborare cu Elvira Ivaşcu, a publica amplu volum de străvechi fabule chinezeşti, “Comoara înţelepciunii”, apărut la Editura Paco din Bucureşti.

În iunie 1989, Xu Wende a fost invitat în România, cu ocazia centenarului morţii lui Mihai Eminescu. Cu acest prilej, Uniunea Scriitorilor din România i-a decernat “Diploma Eminescu” pentru contribuţia adusă la cunoaşterea în China a operei şi personalităţii poetului român. În anul 2000, cu ocazia aniversării a 150 ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, preşedintele României, Emil Constantinescu, i-a conferit medalia comemorativă “150 ani de la naşterea lui Mihai Eminescu”.

La 5 octombrie 2009, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre R.P. Chineză şi România, Xu Wende a primit “Diploma de Excelenţă”, acordată de Ministerul Afacerilor Externe al României, în semn de recunoaştere şi preţuire a contribuţiei aduse la dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare româno-chineze.

Fostul ministru adjunct al Ministerului chinez al Radiodifuziunii, Televiziunii şi Cinematografie, Liu Xiliang, fost preşedinte al Asociaţiei Traducătorilor din China, a realizat prefaţa volumului “Poezie chineză din Dinastia Tang”, intitulată “O fărâmă parfumată de inimă pentru un prieten”. În prefaţă acesta a scris: “Dacă asemănăm literatura chineză cu munţii Himalaia, poezia din Dinastia Tang şi lirica (ci) din Dinastia Song reprezintă două piscuri ale creaţiilor în versuri. După ce a terminat, în 2009, de tălmăcit volumul “Giuvaere din lirica chineză clasică”, domnul Wende a tradus mai mult de 300 de poezii din Dinastia Tang. Cu alte cuvinte, el a escaladat succesiv două piscuri de versuri ale literaturii chineze clasice. Sfidând dificultăţile, domnul Wende şi-a pus toată mintea să traducă poezii celebre ale poeţilor de mare valoare în limba română, pentru ca cititorii români să le aprecieze împreună cu cititorii chinezi, punând astfel încă o cărămidă la temelia edificiului de promovare a schimburilor culturale chino-române”.

La rândul său, reputatul sinolog român, fostul Ambasadorul român în China, Viorel Isticioaia-Budura, a realizat prefaţa volumului “Giuvaiere din lirica chineză clasică”, arătând că: “traducătorul, domnul Xu Wende, este o personalitate cu substanţială experienţă în exerciţiul scrisului şi al traducerilor, cu un elevat gust literar şi cu o bună stăpânire a limbii române”.

De menţionat că domnul Xu Wende a tradus anterior capodope din literatura clasică chineză Laozi: Daode Jing (Cartea despre Dao şi virtute), Confucius: Analectele, Cartea cântecelor şi Tratat filosofic al lui Zhangzi.

Volumele urmează să iasă de sub tipar într-un viitor apropiat, în China, urmând ca acestea să fie lansate şi în România.

source: romanian.cri.cn, 2015-06-11poezii-tang xu

Scroll to Top