ZTE ROMANIA

RO:

ZTE ROMANIA reprezintă expresia unei lungi și roditoare relații de prietenie și cooperare dintre țările și popoarele noastre. Ne-am înființat la București în anul 2004 și de atunci reușim, împreună cu o echipă de o excepțională valoare profesională, să promovăm tehnologii de telecomunicații care au revoluționat piața locală.

Compania noastră pregătește an de an noi și noi generații de experți în diferite subramuri ale industriei de profil astfel încât am devenit un jucător de prim rang în piața de comunicații fixe și mobile a României.

Beneficiem de suportul necondiționat al Universității ZTE din Shenzhen, de rodul muncii colegilor implicați în procesele de cercetare și dezvoltare a diferitelor tehnologii cu înalt impact în industrie precum și de liniile de producție din Republica Populară Chineză care ne asigură comenzile emise.

Imediat ce pandemia a început să afecteze Europa, compania noastră a întreprins măsuri energice pentru a asigura protejarea tuturor angajaților săi precum și a partenerilor din Romania și întreaga regiune. ZTE reprezentând un vârf al tehnologiei mondiale a telecomunicațiilor nu a fost afectată de măsurile de protecție împotriva pandemiei cu SARS-Cov2 impuse la nivel global. Putem afirma că am resimțit doar emoția despărțirii temporare de colegi și partenerii de afaceri. Această maladie planetară a demonstrat încă odată faptul că o companie puternică, precum ZTE, este pregătită a face față chiar și unor situații de urgență imprevizibile.

Atâta timp cât mediul de afaceri din România se bazează pe înaltă tehnologie acest lucru ne conferă garanția dăinuirii pe aceste pitorești și pline de speranță meleaguri, cu oameni prietenoși și dornici să colaboreze cu energica echipă a ZTE Romania și colegii noștri din toate filialele operaționale din peste 160 țări ale lumii.

EN:

ZTE ROMANIA represents the expression of a long and fruitful relationship of friendship and cooperation between our countries and peoples. We were founded in Bucharest in 2004 and since then we manage, together with a team of exceptional professional value, to promote telecommunications technologies that have revolutionized the local market.
Every year, our company prepares new and new generations of experts in different sub-branches of the profile industry so that we have become a first-class player in the Romanian fixed and mobile communications market.
We benefit from the unconditional support of ZTE University in Shenzhen, the fruit of the work of colleagues involved in the research and development of various technologies with high impact on the industry as well as the production lines in the People’s Republic of China that ensure our orders.
As soon as the pandemic began to affect Europe, our company took vigorous measures to ensure the protection of all its employees as well as partners in Romania and the entire region. ZTE, which is a world leader in telecommunications technology, has not been affected by the global SARS-Cov2 pandemic protection measures. We can say that we only felt the emotion of temporary separation from colleagues and business partners. This planetary disease has once again demonstrated that a strong company, such as ZTE, is prepared to deal with even unpredictable emergencies.
As long as the Romanian business environment is based on high technology, this gives us the guarantee of survival in these picturesque and hopeful lands, with friendly people eager to collaborate with the energetic team of ZTE Romania and our colleagues working in the operational branches of over 160 countries around the world.

Scroll to Top